Pramoniniai S&P ventiliatoriai » Išcentriniai (iki +300(C) ventiliatoriai